ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΧΑΜΗΛΟΤΟΚΑ ΔΑΝΕΙΑ απο το πρόγραμμα “Jeremy”

Χαμηλότοκα δάνεια μέχρι 100.000 ευρώ για τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με τις «πλάτες» του προγράμματος Jeremie της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ξεκίνησαν να δίνουν οι τράπεζες Εθνική και Alpha Bank. Πρόκειται για χορηγήσεις συνολικού ύψους 120 εκ. ευρώ που προέρχονται κατά 60 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ και κατά 60 εκ. ευρώ από τις δύο τράπεζες.

Eτσι, η «νέα επιχειρηματικότητα» έχει συνολικό προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ και μπορούν:

  1. νεοϊδρυθείσες ή μέχρι τρία χρόνια λειτουργίας μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με προσωπικό έως 50 άτομα,
  2. να δανειοδοτούνται με ποσά έως 100.000 ευρώ.
  3. Το επιτόκιο είναι κάτω από 3% και η περίοδος αποπληρωμής κυμαίνεται από 36 έως 72 μήνες.
  4. Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς το είδος των επιχειρήσεων, πέραν των εξαιρέσεων που προβλέπουν κοινοτικοί κανονισμοί,
  5.  ενώ τα κριτήρια έγκρισης της δανειοδότησης γίνονται με τραπεζικούς όρους.
  6. Επίσης, απαιτούνται λίγες εξασφαλίσεις, χωρίς όμως τα δύο διευθυντικά στελέχη να διευκρινίσουν.

Μικροδάνεια και Ψηφιακή Στρατηγική

Αλλα δύο προγράμματα φέρνει το Jeremie και τα προανήγγειλε ο υπουργός Μ.
Χρυσοχοΐδης:

1. Μικροδάνεια. Εχει συνολικό προϋπολογισμό 60 εκατ. ευρώ και
αφορά χορήγηση δανείων έως 25.000 ευρώ, με όρους αντίστοιχους του πρώτου
προϊόντος, σε πολύ μικρές επιχειρήσεις όλων των τομέων οικονομικής
δραστηριότητας. Το προϊόν θα διατεθεί στην αγορά μέχρι τον Απρίλιο.

2.Ψηφιακή Στρατηγική. Εχει συνολικό προϋπολογισμό 180 εκατ. ευρώ και αφορά
χορήγηση δανείων έως 500.000 ευρώ σε επιχειρήσεις με προσωπικό έως 250
άτομα, που θα κάνουν επενδύσεις στους τομείς πληροφορικής και
επικοινωνιών. Το προϊόν αυτό υπολογίζεται ότι θα βοηθήσει περίπου 2.000
επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές και θα
διατεθεί στην αγορά μέχρι τον Μάιο.

Για περισσότερες πληροφορίες και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής στο Jeremy επικοινωνήστε μαζί μας στο 25920 22448 και στο 6972841075

Η ομάδα της Brain&co

No comments yet.

Leave a Reply